Habilitace a profesury

Akreditovaný obor na FTK UP

Kinantropologie
Oblast vzdělání: 28 – Tělesná výchova a sport; kinantropologie
Platnost akreditace habilitačního řízení: do 29. 6. 2029
Platnost akreditace řízení ke jmenování profesorem: do 29. 6. 2029

Zahájená habilitační řízení

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Odborný asistent, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci

Obor: Kinantropologie
Řízení zahájeno: 23. 1. 2020
Habilitační práce: "Variabilita pohybu lidského těla při chůzi"
Návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

  1. "Variabilita chůze jako ukazatel deficitu pohybového systému "
  2. "Variabilita chůze jako ukazatel rizika pádu"
  3. "Variabilita, stabilita, komplexicita pohybu člověka"

Habilitační komise ve složení:

předseda:
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. – FTK UP, Olomouc

členové:
prof. PhDr. František Vaverka, CSc. – FTK UP, Olomouc
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – FTVS UK, Praha
prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. – FEI STU, Brarislava
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. – FSpS MU, Brno


Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.

Docentka Katedry mechaniky, pevnosti a pružnosti Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci a Katedry přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Datum zahájení: 10. 5. 2019
Obor: Kinantropologie

Přednáška na téma: "Kinematická a dynamická analýza v alpském lyžování, přednosti a limity jednotlivých metod a jejich využití ve výzkumné praxi"

Komise ve složení:

předseda:
prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. – FTK UP, Olomouc

členové:
prof. Ing. Václav Bunc, CSc. – FTVS UK, Praha
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. – FTK UP, Olomouc
prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc. – FTVS a LF UK, Praha
prof. PhDr. František Vaverka, CSc. – PdF OU, Ostrava

doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník, Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci

Datum zahájení: 25. 11. 2019
Obor: Kinantropologie

Přednáška na téma: "Prostředí a pohybová aktivita – nové směry výzkumu a příležitostí"

Komise ve složení:

předseda:
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. – FTK UP, Olomouc

členové:
prof. Ing. Václav Bunc, CSc. – FTVS UK, Praha
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.. – PřF UP, Olomouc
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. – FTVŠ UK, Bratislava
prof. PaedDr. Ján Junger, CSc. – ÚTVŠ UPJŠ, Košice


Ukončená habilitační řízení

Seznam ukončených habilitačních řízení na FTK UP za jednotlivé roky.

Úplný seznam ukončených habalitačních řízení je dostupný na Úřední desce UP.

2019

PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Pacoviště: Zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 31. 10. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Vysoce intenzivní intervalový trénink
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 4. 2. 2019
Jmenování docentem: 1. 3. 2019
Odkaz OBD

PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
Pracoviště: Odborný asistent, Katedra sportovních her, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 20. 10. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Individualizace zátěžových parametrů silového tréninku na základě diagnostiky svalové síly
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 4. 2. 2019
Jmenování docentem: 1. 3. 2019
Odkaz OBD

2018

Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.
Pracoviště: Odborná asistentka, Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 8. 11. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Funkční stav a úroveň pohybových aktivit nemocných s těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 23. 4. 2018
Jmenování docentem: 1. 7. 2018
Odkaz OBD

PhDr. Michal Botek, Ph.D.
Pracoviště: Odborný asistent, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 9. 11. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Variabilita srdeční frekvence v kontextu tělesné zátěže a simulované nadmořské výšky
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 24. 9. 2018
Jmenování docentem: 1. 11. 2018
Odkaz OBD

Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.
Pracovní pozice: Vědecký pracovník, Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 14. 11. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Aktuální metodologické výzvy ve výzkumech orientovaných na pohybovou aktivitu
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 24. 9. 2018
Jmenování docentem: 1. 11. 2018
Odkaz OBD

Mgr. Aleš Gába, Ph.D.
Pracoviště: Odborný asistent, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení: 6. 11. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Variabilita tělesného složení ve vztahu k věku a úrovni pohybové aktivity českých dívek a žen
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 19. 11. 2018
Jmenování docentem: 1. 12. 2018
Odkaz OBD

Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Pracoviště: Vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení: 31. 10. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Výběr techniky fundamentálních pohybových dovedností ve sportovní gymnastice: Prevence zranění horních končetin
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 19. 11. 2018
Jmenování docentem: 1. 12. 2018
Odkaz OBD


Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Seznam ukončených řízení ke jmenování profesorem na FTK UP za jednotlivé roky.

Úplný seznam ukončených řízení ke jmenování profesorem je dostupný na Úřední desce UP.

2020

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
Pracovní pozice: Docent, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 7. 1. 2019
Datum schválení komise na VR FTK UP:
Přednáška na téma: "Kompetence pedagogických pracovníků pro práci s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově"
Přednáška před VR FTK UP: 20. 5. 2019
Přednáška před VR UP: 16. 12. 2019
Jmenován profesorem: 17. 6. 2020

2018

doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.
Pracovní pozice: Vědecký pracovník, Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 11. 9. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Přednáška na téma: Trendy ve vývoji pohybové aktivity a sedavého chování českých adolescentů mezi lety 2002 – 2014 a jejich vztah k nadváze a obezitě: Koreláty dosažení zdravotně doporučované úrovně pohybové aktivity
Přednáška před VR FTK UP: 23. 4. 2018
Přednáška před VR UP: 21. 5. 2018
Jmenován profesorem: 5. 12. 2018