Tisková konference projektu UNIS

Středa 23. září 2020, 16:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Projekt UNIS pomůže špičkovým sportovcům při studiu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s resortním sportovním centrem VICTORIA VSC představilo projekt UNIS, který má za cíl podpořit duální kariéru vysokoškolských sportovců. Stalo se tak u příležitosti Mezinárodního dne univerzitního sportu. Jedná se o zcela nové pojetí koncepce podpory sportujících studentů. Cílem programu je vytvořit takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích. 

„Projekt částečně vnímám jako splacení dluhu vůči sportovcům, jejichž ambice nekončí na cílové čáře závodu, ale chtějí vstupovat do další části etapy svého života s vysokoškolským diplomem. Podmínky pro skloubení těchto aktivit nebyly v minulosti v dobré kondici. Chyběla podpora jak ze strany samotných škol, tak cílená finanční pomoc samotným studentům,“ uvádí k projektu ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Do projektu je zapojeno 359 sportovců z 21 veřejných vysokých škol ze 13 měst po celé České republice. Podpora je rozdělena do dvou oblastí: jednak jde o přímou finanční podporu studentů prostřednictvím Stipendijního programu MŠMT, který administruje VICTORIA VSC. Druhá část podpory pak míří přímo na vysoké školy prostřednictvím dotačního neinvestičního programu MŠMT na podporu sportujících studentů na veřejných vysokých školách v České republice. Program je určen na koordinaci a servisní podporu vybraných studentů s mimořádnou sportovní výkonností při studiu vysoké školy zapojené do programu UNIS a organizační zajištění rozvoje a podporu vysokoškolského sportu na veřejných vysokých školách.„V tomto roce bylo mezi školy rozděleno přes 15 milionů korun. Prostřednictvím stipendijního programu jsme dále již za první dvě čtvrtletí vyplatili mezi studenty 22,2 milionu korun,“ dodává náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy pro vzdělávání, sport a mládež Karel Kovář. 

„Je skvělé, že se nám podmínky na škole zlepšují, skloubit pro mě školu a sport úplně lehké nebylo. Teď vím, na koho se mohu se svými problémy obrátit, mám i možnost upravit si rozvrh výuky,“ vyjmenovává benefity programu rychlostní kanoista a student Českého vysokého učení technického Jakub Zavřel. „Přiznám se, že i výše stipendia je pro mě zásadní pomocí,“ dodáváparaplavkyně Vendula Dušková studující Západočeskou univerzitu. 

Pro zařazení do projektu a tím i do VICTORIA VSC je třeba splňovat několik podmínek, a to jak formálních, tak výkonnostních.Sportovce navrhují vysoké školy a schvalují sportovní svazy. Zařazení je vždy na jeden rok, po roce se opět posuzuje jak výkonnost, tak ostatní podmínky. „Překvapilo nás, jak velký je o projekt zájem jak ze stran vysokých škol, tak svazů i samozřejmě samotných studentů. VICTORIA VSC jako jediné resortní sportovní centrum se vždy o studující sportovce starala, současná výše a rozsah podpory je však mnohonásobně vyšší a nově zapojením samotných vysokých škol i mnohem efektivnější,“ doplňuje k projektu ředitelka VICTORIA VSC Lenka Kovářová. 

To ostatně potvrzuje i rektorka Vysoké školy ekonomické Hana Machková. „Tělesná výchova a sport k vysokému školství nerozlučně patří. Skloubení studia a vrcholového sportu je náročné, a byla jsem sama překvapena, kolik vrcholových sportovců na VŠE studuje. Téměř sto studentů splnilo kritéria MŠMT pro zařazení do projektu a z nich jsme vybrali 18 nejlepších dle stanovené metodiky. Úspěšní reprezentanti jsou také ambasadory své univerzity a přispívají k dobrému jménu VŠE v ČR i v zahraničí. Jména jako David Schweiner či Amálie Hilgertová zná asi každý, kdo se o sport zajímá, a mohou být příkladem úspěšné duální kariéry pro ostatní sportovce,“ říká rektorka VŠE.

Více informací o projektu najdete v tomto videu.

Zpět