Senát FTK v době epidemie schválil per rollam rozpočet i unikátní studijní program

Ilustrační foto: Martin Višňa
Pondělí 8. červen 2020, 13:00 – Text: Martin Višňa

Poslední týdny Akademického senátu FTK UP ve stávajícím složení se kvůli epidemii koronaviru nesly především v duchu hlasování per rollam, tedy mimo zasedání. Senátoři fakulty tělesné kultury tak schválili rozpočet fakulty pro letošní rok nebo záměr studijního programu Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců.

Návrh letošních nákladů a výnosů byl podle předsedkyně senátu Soni Formánkové kvalitně připraven a poté, co jej doporučila ekonomická komise k přijetí, jej senátoři jednomyslně schválili. „Fakulta tělesné kultury obdržela oproti minulému roku zhruba o 7,5 milionu korun více. Celkově tak letošní rozpočet počítá s prostředky ve výši cca 156 milionů korun. Nejvyšší nákladovou položkou jsou mzdy. Výsledek hospodaření bude ovlivněn zejména výsledky Aplikačního centra BALUO, výcvikového střediska Pastviny a celoživotního vzdělávání,“ přiblížil tajemník FTK Pavel Král.

Dodal, že fakulta letos bude spolufinancovat dvě investiční akce, a sice výstavbu nového vstupu budovy děkanátu a rekonstrukci učeben. Hlavním investičním zdrojem je projekt ERDF, díky kterému fakulta v uplynulých letech zmodernizovala některé učebny a aulu.

Senátoři FTK v době epidemie také schválili záměr nového studijního programu Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců. „Unikátní je v tom, že má definovaná vstupní kritéria pouze pro aktivní vrcholové sportovce a je organizačně uzpůsoben tak, aby mohli při studiu dále sportovat. Program je propojen s projektem ministerstva školství na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností. Pokud vše půjde dobře, budeme v tomto ohledu první a jediní v České republice,“ uvedl garant programu, děkan FTK Michal Šafář.

Kromě toho se senátoři s ohledem na vývoj epidemie zabývali i úpravou podmínek přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok a změnami souvisejícími s možností uskutečnit volby do fakultního i univerzitního senátu. V době nouzového stavu totiž mělo stávajícímu složení Akademického senátu FTK UP skončit tříleté funkční období. V novém složení, které vzešlo z květnových voleb, se senát na ustavujícím zasedání sejde v září.

Zpět