Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Foto: archiv FTK UP
Pondělí 3. červen 2024, 11:30 – Text: Oddělení pro studium

Fakulta tělesné kultury již začala se zveřejňováním předběžných výsledků přijímacího řízení. Informace o předběžném výsledku jsou dostupné v Přihlášce UP, kdy bez přihlašování stačí kliknout na odkaz „Výsledky“ a na následující stránce zadat požadované údaje pro jejich zobrazení.


Uchazeči o bakalářské studium

V tuto chvíli jsou pod tímto odkazem zveřejněny předběžné výsledky u všech bakalářských studijních programů vyjma studijního programu Fyzioterapie, kdy tyto předběžné výsledky budou zveřejněny na konci měsíce června.

Připomínáme, že do termínu 15. 6. 2024 mají uchazeči o studium v bakalářských studijních programech zaslat na Oddělení pro studium FTK UP úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. Tento dokument posílají všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří v Přihlášce UP vidí označení "Nepřijat z kapacitních důvodů". Jen uchazeči, kteří byli navrženi k přijetí a doloží úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení do stanoveného termínu, budou moci být přijati ke studiu. V případě, že uchazeč navržený ke studiu dokument nedoloží, nebude ke studiu přijat. Pokud v takovém případě nebude naplněna minimální kapacita daného studijního programu, bude na uvolněné místo přijat další uchazeč v pořadí se stavem přihlášky "Nepřijat z kapacitních důvodů". V případě, že uchazeč ví, že nebude schopen tento dokument do 15. 6. 2024 fakultě doložit, může podat žádost o prodloužení tohoto termínu. Taková žádost se podává děkanovi FTK UP a musí být zaslána do termínu 15. 6. 2024.

Prosíme všechny, kteří jsou navrženi na přijetí, aby nám do 30. 6. 2023 (u studijního programu Fyzioterapie pak do 15. 7. 2024) dali vědět, jestli hodlají ke studiu nastoupit nebo nenastoupit. Tuto zpětnou vazbu nám můžete dát přímo u předběžného výsledku konkrétního studijního programu.

Oficiální rozhodnutí děkana o přijetí nebo nepřijetí ke studiu bude distribováno v průběhu měsíce července. Kladné rozhodnutí bude doručeno do Přihlášky UP - sekce "Dokumenty", negativní rozhodnutí bude posláno Českou poštou.

Upozorňujeme, že odvolání proti rozhodnutí děkana může uchazeč o studium podat až v momentě, kdy obdržel rozhodnutí v písemné formě. Odvolání proti předběžně zveřejněným výsledkům není možné.


Uchazeči o navazující magisterské studium

Předběžné výsledky u navazujícíh magisterských studijních programů budou zveřejněny v týdnu od 10. 6. 2024, vyjma studijního programu Aplikovavá fyzioterapie, kdy tyto předběžné výsledky budou zveřejněny na konci června.

Připomínáme, že uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech musejí zaslat na Oddělení pro studium FTK UP úředně ověřenou fotokopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání do termínu 15. 7. 2024. Tento dokument posílají všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří v Přihlášce UP vidí označení "Nepřijat z kapacitních důvodů". Jen uchazeči, kteří byli navrženi k přijetí ke studiu a doloží úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu do stanoveného termínu, budou moci být ke studiu přijati. Pokud v takovém případě nebude naplněna minimální kapacita daného studijního programu, bude na uvolněné místo přijat další uchazeč v pořadí se stavem přihlášky "Nepřijat z kapacitních důvodů". V případě, že uchazeč ví, že nebude schopen tento dokument do 15. 7. 2024 fakultě doložit, může podat žádost o prodloužení tohoto termínu. Taková žádost se podává děkanovi FTK UP a musí být zaslána do termínu 15. 7. 2024.

Prosíme všechny, kteří jsou navrženi na přijetí, aby nám do 30. 6. 2024 (u studijního programu Aplikovaná fyzioterapie pak do 15. 7. 2024) dali vědět, jestli hodlají ke studiu nastoupit nebo nenastoupit. Tuto zpětnou vazbu nám můžete dát přímo u předběžného výsledku konkrétního studijního programu.

Oficiální rozhodnutí děkana o přijetí nebo nepřijetí ke studiu bude distribováno na přelomu měsíců července a srpna. Kladné rozhodnutí bude doručeno do Přihlášky UP - sekce "Dokumenty", negativní rozhodnutí bude posláno Českou poštou.

Upozorňujeme, že odvolání proti rozhodnutí děkana může uchazeč o studium podat až v momentě, kdy obdržel rozhodnutí v písemné formě. Odvolání proti předběžně zveřejněným výsledkům není možné.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)